disclaimer

WARRANTIES AND LIMITATION OF LIABILITY

The Binary-AutoTrader is supplied “as is” and all use is at your own risk. BINARY-AUTOTRADER.COM disclaims all warranties of any kind, either express or implied, as to the software, including, men inte begränsad till, implied warranties of fitness for a particular purpose, merchantability or non ‐ infringement of proprietary rights. Neither this agreement nor any documentation furnished under it is intended to express or imply any warranty that the operation of the software will be uninterrupted, timely, or error ‐ free. Under no circumstances shall BINARY-AUTOTRADER.COM be liable to any user for direct, indirect, incidental, consequential, special, or exemplary damages, arising from or relating to this agreement, the software, or user ʹ s use or misuse of the software or any other services provided by BINARY-AUTOTRADER.COM. Such limitation of liability shall apply whether the damages arise from the use or misuse of the software or any other services supplied by BINARY-AUTOTRADER.COM (including such damages incurred by third parties), or errors of the software.

TRADING REMINDER

Valutahandel på marginal innebär en hög risknivå, och får inte vara lämpliga för alla investerare. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Den höga graden av inflytande kan arbeta mot dig samt för dig. Innan beslut fattas om att investera i utländsk valuta bör du noga överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå, och riskaptit. Möjligheten finns att man kunde upprätthålla en förlust av hela eller delar av din initiala investering och därför ska du inte investera pengar som du inte har råd att förlora. Du bör vara medveten om alla de risker som är förknippade med valutahandel, och söka råd från en oberoende finansiell rådgivare om du har några tvivel.