Service voorwaarden

BINARY-Autotrader VOORWAARDEN & VOORWAARDEN - RISICO OPENBAARMAKING

Deze korte verklaring niet alle risico's en andere belangrijke aspecten van vast rendement Opties openbaren ("VORST").

Vanwege de vluchtig AARD VAN Fros, De aankoop en verkoop van OFF FROS sprake van een hoog risico. Fros transacties niet geschikt voor vele leden van het publiek. Dergelijke transacties moeten worden opgenomen in een unieke door personen die ZORGVULDIG DE betrokken bij Fros RISICO VAN MENING. Een persoon moet NIET KOPEN Fros tenzij hij of zij bereid is een totaal verlies van DE AANKOOPPRIJS SUSTAIN. Alle beleggers moeten lezen en begrijpen van de OPENBAARMAKING VAN risico's met betrekking tot de handel in Fros, die is voorzien voor alle beleggers IN VERBAND MET DE OPENING VAN EEN TRADING ACCOUNT met binaire-Autotrader.

Voordat u besluit om te investeren in Fros moet u zorgvuldig overwegen uw beleggingsdoelstellingen, niveau van ervaring, en risicobereidheid en andere omstandigheden. De mogelijkheid bestaat dat u een verlies van sommige of alle van uw investering zou kunnen, en daarom dient u geen geld dat je niet kunt veroorloven om te verliezen te investeren. U kunt aansprakelijk zijn voor schade die het bedrag van de marge die u plaatst overschrijdt. Trading in Fros is niet geschikt voor veel leden van het publiek. U dient zorgvuldig te overwegen of de handel geschikt is voor u in het licht van uw ervaring, doelen, financiële middelen en andere relevante omstandigheden. In het licht van de risico's, moet je dergelijke transacties te ondernemen alleen als u (de klant") begrijpen van de aard van de handel in die je over zijn om deel te nemen en de mate van uw blootstelling aan risico's.

Trading is zeer speculatief en Risky.

Trading is zeer speculatief Fros, behelst een aanzienlijk risico van verlies en is niet geschikt voor alle beleggers, maar alleen voor klanten die:

  • begrijpen en bereid zijn om de economische veronderstellen, wettelijke en andere risico's;
  • begrijpen Fros trading en zijn goed geïnformeerd over de handel in Fros en in de onderliggende soorten activa; en
  • financieel in staat om het verlies van hun totale investering veronderstellen. Fros zijn geen geschikte belegging voor pensioenfondsen.

Fros behoren tot de meest risicovolle vormen van investeringen en kan resulteren in het verlies van uw totale investering. klant vertegenwoordigt, warrants en stemt ermee in dat de klant begrijpt deze risico's, is bereid en in staat, financieel en anderszins, om de risico's van de handel Fros en dat het verlies van het gehele saldo van de klant veronderstellen zal levensstijl van de Klant niet veranderen. Aanbevelingen markt Informatief, Klant maakt zelfstandig beslissingen, En we zijn niet een raadsman of een fiduciaire aan de Klant.

De aanbevelingen markt die we bieden geen aanbod vormen om te kopen of te verkopen, of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop of verkoop, elke Fros. Elke beslissing van de klant in een contract of een andere transactie met ons en elke beslissing of een contract of andere transactie geschikt of juist voor de klant is in te voeren is een onafhankelijke beslissing van de Klant. We zijn niet optreden als adviseur of dienen als een fiduciaire aan de Klant.

Klant gaat ermee akkoord dat wij geen fiduciaire plicht om de klant en geen enkele aansprakelijkheid in verband met en is niet verantwoordelijk voor eventuele schulden, aanspraken, schadevergoeding, kosten en uitgaven, inclusief advocatenkosten, gemaakt in verband met de klant na het gebruik van Binary Auto Trader of het al dan niet actie te ondernemen gebaseerd op een aanbeveling of informatie die door ons.

Aanbevelingen zijn gebaseerd op persoonlijke beslissingen en worden niet gegarandeerd. Onze aanbevelingen markt zijn uitsluitend gebaseerd op het oordeel van onze geautomatiseerde binaire trading software. Onze aanbevelingen markt zijn gebaseerd op informatie die betrouwbaar worden geacht, maar we kunnen niet en niet daarvan instaan ​​voor de juistheid of volledigheid of te vertegenwoordigen dat na deze aanbevelingen zal verminderen of elimineren van het risico dat inherent is aan Fros.

Geen Garanties van Profit

Er zijn geen garanties van de winst of de vrijheid van het verlies in Fros. Klant heeft geen dergelijke garanties ontvangen van ons of van een van onze vertegenwoordigers. Klant is zich bewust van de risico's die inherent zijn aan Fros en is financieel in staat om dergelijke risico's eventuele verliezen te dragen en te weerstaan.

Wachtwoord beveiliging

U bent verplicht om wachtwoorden geheim te houden en ervoor te zorgen dat derden geen toegang krijgen tot uw online account. U bent aansprakelijk voor de transacties uitgevoerd door middel van uw wachtwoord, zelfs als dit gebruik onrechtmatig kan zijn.

De klant mag niet in staat om Open posities te sluiten

Als gevolg van de marktomstandigheden of andere omstandigheden kunnen we niet in staat om de positie van de klant af te sluiten op het opgegeven door de klant niveau, en Klant gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk voor het niet om dit te doen zal dragen.

nieuwsbrieven

Wanneer u aanmelden om te Binary-autotrader.com u kiest voor onze nieuwsbrieven. We zijn alleen maar het verzenden van updates over verbeteringen van onze software en diensten. Wij zijn u niet mailen met signalen of trading advies of iets van dien aard. Om onze signalen te krijgen wat je nodig hebt om in te loggen op de site.

Auto Trading

Door ondertekening van Binary-autotrader.com, u staat Binary-Autotrader om broker rekening automatisch voor u. Door het storten en het activeren van uw Binary-autotrader.com effectenrekening geef je toe en het toestaan ​​van Binary-autotrader.com de handel namens u op één of meer binaire opties makelaars. U moet uw gewenste investeringsbedrag stellen. Maximale simlultaneous trades en de gewenste verlooptijd. Al deze instellingen zijn om ervoor te zorgen dat u niet het risico lopen dat meer dan je wilt via onze diensten. Het is uw verantwoordelijkheid om deze te stellen en te verzekeren dat ze geschikt zijn voor uw behoeften. We zijn niet aansprakelijk voor uw instellingen en geld te investeren in FRO en binaire opties is zeer riskant.

internet Trading

Er zijn risico's verbonden aan het gebruik van een op internet gebaseerd systeem deal uitvoering van de handel met inbegrip, maar niet gelimiteerd tot, het falen van hardware, software en internetverbinding. Aangezien we geen controle signaalvermogen, de ontvangst of routering via internet, configuratie van de apparatuur of de betrouwbaarheid van de verbinding van de Klant, we zijn niet aansprakelijk voor eventuele claims worden, verliezen, schadevergoeding, winstderving, bijzondere of gevolgschade, kosten van aanschaf van vervangende goederen of diensten, kosten of uitgaven, inclusief advocatenkosten, veroorzaakt, direct of indirect, door een storing of falen van een transmissie of een communicatiesysteem of computer voorziening of trading software, of behoren tot ons, Klant, elke markt, of een schikking of clearing systeem bij de klant transacties online (via het internet). Daarnaast, wij zijn niet verantwoordelijk voor de schending van een Internet security met betrekking tot uw account. We hebben geen enkele aansprakelijkheid of verplichting tot schadevergoeding in verband met onbruikbare gegevens, verloren of beschadigd Klant transacties of data, met welke middelen, in welke vorm dan ook, resulterend in geheel of gedeeltelijk uit derde-party software of netwerk goederen of diensten of van internet gerelateerde problemen of uit handelingen of gebeurtenissen buiten onze controle.

citeren Fouten

Moet een citeren fout optreden als gevolg van een verkeerd typt van een offerte of een onjuist aanhalen gegeven via de telefoon en / of elektronische middelen (inclusief antwoorden op verzoeken van klanten), we zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de saldi en behouden het recht om noodzakelijke correcties of aanpassingen aan te brengen op de betrokken rekening. Alle geschillen die voortvloeien uit dergelijke citeren fouten zullen worden opgelost op basis van de reële marktwaarde, zoals bepaald door ons, naar eigen goeddunken, van de betreffende valuta op het moment dat een fout is opgetreden. In gevallen waarin de geldende marktprijzen afwijken van de prijzen vertegenwoordigt hebben we gepost op ons scherm, we zullen proberen, op een best efforts-basis, om transacties uit te voeren op of dicht bij de geldende marktprijzen. Deze geldende marktprijzen zullen de prijzen, die uiteindelijk zijn terug te vinden op de verklaringen van de klant. Dit kan al dan niet nadelig beïnvloeden klant gerealiseerde en ongerealiseerde winsten en verliezen.

lokale Wetten

Deze site is niet bedoeld voor gebruik door een persoon in elk land waar een dergelijk gebruik in strijd is met de lokale wet- of regelgeving zou zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de bezoekers van deze website aan de voorwaarden van vast te stellen en te voldoen aan alle lokale wet- of regelgeving waaraan zij of de beroepen zij zich ertoe verbinden zijn onderworpen.

Broker Voorwaarden & Conditie

Bij de registratie met Binary-autotrader.com, gaat u akkoord met de voorwaarden en omstandigheden van elke makelaar dat je meedoet. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om te lezen en hun algemene voorwaarden te begrijpen. Wij bieden u alleen met trading software om uw prestaties van trades helpen. Deposito's die worden gebruikt voor de handel worden gehouden met de makelaars en hun algemene voorwaarden zijn van toepassing op jou.